Клінічні компетенції для практики міжнародно сертифікованих консультантів з грудного вигодовування (IBCLC)

Неофіційний переклад документу Clinical Competencies for the Practice of International Board Certified Lactation Consultants (IBCLCs).

Тільки для ознайомлення!

Джерело: https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/12/clinical-competencies-2018.pdf на сторінці  https://iblce.org/resources/professional-standards/

Редакція грудень 2018.

Міжнародно сертифіковані консультанти з лактації (IBCLC) мають спеціалізовані знання та клінічну експертизу в сфері підтримки грудного вигодовування та лактації у людини і сертифіковані Міжнародною комісією експертів з консультування з питань грудного вигодовування (IBLCE).

Клінічні Компетенції охоплюють обов’язки/заходи, що є частиною практики IBCLC. Метою цих Клінічних Компетенцій є інформування громадськості про сферу, в якій IBCLC можуть забезпечити безпечну, компетентну та доказову допомогу. Клінічні компетенції мають застосовуватися в будь-якій країні або місці, де практикують IBCLC. Передбачається, що IBCLC будуть практикувати у межах їх підготовки, досвіду, культури та місця роботи.

1. IBCLC зобов’язані підтримувати стандарти професії і мають:

 1. поводити себе професійно, практикуючи в рамках, визначених Кодексом професійної поведінки IBLCE для IBCLC, сферою IBLCE практики для IBCLC та клінічними компетенціями IBLCE для практики IBCL
 2. критично оцінювати та впроваджувати доказову інформацію в практику
 3. постійно вчитися для підвищення кваліфікації та навичок , щоб підтримувати сертифікацію IBCLC
 4. практикувати в межах законодавства та правил країни, юрисдикції, та робочого місця, де вони працюють.

2. IBCLC зобов’язані захищати, просувати та підтримувати грудне вигодовування і мають:

 1. Надавати доказову інформацію щодо грудного вигодовування та лактації людини для родин, медичних працівників, викладачів та громадськості. Використовувати для цього різні засоби, включаючи консультування, створення інформаційних бюлетенів для клієнтів, розробку навчальних програм та мультимедійних кампаній.
 2. брати участь у розробці політик, які захищають, просувають та підтримують грудне вигодовування або годування грудним молоком у всіх ситуаціях, включаючи надзвичайні, на глобальному, національному та місцевому рівнях.
 3. виступати за грудне вигодовування у всіх установах та просувати грудне вигодовування як норму для вигодовування дитини
 4. підтримувати практики, яка сприяють грудному вигодовуванню та запобігати використанню практик, які йому шкодять наступним чином:
  1. підтримувати і просувати принципи Ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини», Міжнародне Зведення правил маркетингу замінників грудного молока з усіма наступними резолюціями та принципи Глобальної стратегії Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я з годування дітей раннього віку
  2. відповідально вибирати методи альтернативного годування, коли неможливо уникнути догодовування, та розробляти стратегії підтримки грудного вигодовування [в цих ситуаціях] для досягнення мети матері щодо годування її дитини.

3. IBCLC зобов’язані надавати компетентні послуги для матерів та родин та проводити комплексну оцінку матері, дитини та годування, в тому, що стосується лактації, а саме:

Складання історії та навички оцінки

 1. отримати дозвіл матері на те, щоб надати їй та її дитині допомогу з грудним вигодовуванням
 2. з’ясувати цілі матері щодо грудного вигодовування
 3. використовувати відповідні навички та методи консультування
 4. поважати індивідуальність клієнта, включаючи, але не обмежуючись, здібності / інвалідності, гендерну ідентичність, сексуальну орієнтацію, стать, етнічну приналежність, расу, національне походження, політичні переконання, сімейний стан, географічне розташування, релігію або культуру.
 5. скласти історію грудного вигодовування
 6. визначити події, що відбувалися під час вагітності та пологів, які могли негативно вплинути на грудне вигодовування та лактацію
 7. визначити ризики для лактації, пов’язані з вагітністю, досягнутою за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ)
 8. оцінювати стан грудей, щоб визначити, чи їх стан відповідає їх адекватному функціонуванню/ лактації
 9. оцінювати вплив фізичних, психічних та психологічних станів матері на грудне вигодовування
 10. оцінювати соціальну підтримку та можливі складності

Навички допомоги діаді на грудному вигодовуванні

 1. надавати доказову інформацію, щоб допомогти клієнтці прийняти рішення щодо годування її дитини
 2. пропагувати контакт шкіра до шкіри
 3. оцінювати оральну анатомію дитини, її нормальні неврологічні реакції та рефлекси
 4. оцінювати поведінку та розвиток дитини в тих аспектах, що стосуються грудного вигодовування
 5. навчати матерів та родини розуміти поведінкові стани дитини, бачити сигнали готовності дитини до годування, та інформувати щодо очікуваного ритму та частоти годувань
 6. впевнитися, що матері та дитині зручно під час годування та допомогти їм з вибором зручної позиції за потреби
 7. оцінювати ефективність прикладання до грудей
 8. оцінювати ефективність смоктання дитини
 9. оцінювати, чи достатньо молока отримує дитина
 10. оцінювати випорожнення дитини
 11. надавати матерям та їх родинам інформацію щодо використання пустушок/дурників, включаючи можливі ризики для лактації
 12. забезпечити відповідне інформування матері та її родини щодо важливості виключно грудного вигодовування для здоров’я матері та дитини та ризику використання замінників грудного молока (штучних сумішей)
 13. навчати та демонструвати матері, як зціджувати молоко руками
 14. інформувати щодо стратегій профілактики та лікування болісних пошкоджених сосків
 15. інформувати щодо стратегій профілактики та усунення нагрубання, заблокованих протоків та маститу
 16. надавати інформацію щодо методів планування родини, включаючи Метод лактаційної аменореї (МЛА) та вплив цих методів на лактацію
 17. допомагати та підтримувати мати та родину у виборі стратегій щодо того, як справлятися і що робити з грудним вигодовуванням у випадку перинатальних розладів та допомагати з отриманням доступу до ресурсів громади з цього питання.
 18. надавати інформацію щодо введення прикорму
 19. надавати інформацію щодо закінчення грудного вигодовування, включаючи догляд за грудьми матері
 20. надавати інформацію про безпечне приготування та використання замінників грудного молока відповідно до Рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я щодо безпечного приготування, зберігання та використання сухої молочної суміші
 21. надавати інформацію щодо безпечного поводження, зберігання та використання зцідженого молока
 22. вміти вираховувати харчові потреби дитини у калоріях/кДж та об’ємі молока
 23. оцінювати кількість молока у матері та за потреби надавати інформацію щодо збільшення або зменшення кількості молока
 24. оцінювати розвиток дитини на грудному вигодовуванні за допомогою стандартів розвитку дитини ВООЗ

Загальні навички вирішення проблем

 1. виявити ставлення матері до грудного вигодовування/методу годування дитини(дітей)
 2. оцінювати унікальність кожної діади (пари мати-дитина) на грудному вигодовуванні і ситуації, і як це впливає на грудне вигодовування
 3. оцінювати потенційні або існуючі складності та чинники, які можуть вплинути на досягнення матір’ю цілей щодо годування груддю
 4. допомагати матері зі створенням, впровадженням та оцінкою адекватного, прийнятного та досяжного плану налагоджування грудного вигодовування, з використанням всіх наявних ресурсів, та підтримувати її в цьому
 5. підтримувати грудне вигодовування у випадку медично нестійкої та хворої дитини
 6. надавати попереджувальну інформацію щодо зменшення потенційних ризиків для матері, що годує груддю, або її дитини
 7. оцінювати та надати стратегії початку та продовження грудного вигодовування у складних ситуаціях
 8. надавати рекомендації щодо того, коли потрібно і як саме стимулювати сонну дитину до годування
 9. інформувати щодо стратегій для зменшення ризику синдрому раптової дитячої смертності (СРДС)
 10. допомагати клієнтці з стратегіями і техніками для продовження грудного вигодовування у випадку розлуки з дитиною (наприклад при виході на роботу, навчання, через захворювання або госпіталізацію)
 11. допомагати матері зі стратегіями годування у публічних місцях

Використання методів та пристосувань

 1. надавати матері доказову інформацію щодо використання методів та пристроїв
 2. оцінювати, критикувати та демонструвати використання методів та пристроїв для підтримки грудного вигодовування. Розуміти, що деякі пристрої можуть продаватися і рекламуватися як корисні, хоча на те немає доказів, і насправді вони навіть можуть бути шкідливими для грудного вигодовування
 3. критично оцінювати, які методи та пристрої і в яких ситуаціях можна застосувати для забезпечення початку та/ або підтримки грудного вигодовування

Розробка, впровадження та оцінка індивідуального плану щодо годування під час консультації з матір’ю

 1. використовувати принципи навчання дорослих
 2. підбирати відповідні навчальні посібники
 3. надавати інформацію про ресурси громади щодо підтримки грудного вигодовування
 4. надавати доказову інформацію, щодо харчування матері, включаючи потенційний вплив продуктів на продукцію молока та безпеку дитини
 5. надавати доказову інформацію, щодо вживання матір’ю, що годує, ліків (тих, що продаються по рецептах та без), алкоголю, тютюну та наркотиків, включаючи інформацію про потенційний вплив на продукцію молока та безпеку дитини.
 6. надавати доказову інформацію, що стосується використання методів альтернативної медицини під час лактації та їх впливу на продукцію молока та вплив на дитину
 7. інтегровано розглядати культурні, психосоціальні та нутритивні аспекти, пов’язані з грудним вигодовуванням
 8. надавати матерям інформацію, підтримку та заохочення, щоб вони могли успішно виконувати свої плани щодо годування груддю, включаючи годування двійнят/трійнят
 9. надавати інформацію щодо особливостей грудного вигодовування дітей різного віку
 10. використовувати ефективні навички консультування та спілкування під час взаємодії з клієнтами та медичними працівниками;
 11. використовувати принципи сімейно-орієнтованої допомоги, зберігаючи засновані на співпраці, підтримуючі відносини з клієнтами
 12. підтримувати матір приймати рішення, що базуються на доказовій інформації, щодо її дитини(дітей) та себе
 13. здійснювати культурно компетентне навчання та надавати інформацію відповідно до рівня розуміння матері
 14. оцінювати, наскільки мати зрозуміла та засвоїла надані інформацію та навички
 15. допомагати матері викликати лактацію (індукція лактації або релактація), якщо вона бажає

4. IBCLC зобов’язані правдиво і повно надавати інформацію лікарю матері та/або дитини та системі охорони здоров’я, та:

 1. отримувати згоду матері на отримання та, якщо потрібно або вимагається місцевим законодавством, розголошення інформації
 2. робити за необхідності письмові оцінки
 3. документувати всі контакти з клієнтами, оцінки, плани годування, рекомендації та оцінки догляду
 4. зберігати записи за час, визначений місцевим законодавством

5. IBCLC мають обов’язок зберігати приватність клієнтів і повинні:

 1. поважати приватне життя, гідність та конфіденційність матерів та родин, крім випадків, коли повідомлення про небезпеку для матері чи дитини спеціально вимагається за законом

6. IBCLC зобов’язаний діяти з обґрунтованою старанністю та має:

 1. допомагати сім’ям приймати рішення щодо годування своїх дітей шляхом надання доказової інформації, вільної від будь-яких конфліктів інтересів
 2. надавати послуги супроводу за потребою та запитом
 3. скеровувати до інших медичних працівників та ресурсів підтримки у громаді вчасно та у відповідності до терміновості ситуації
 4. співпрацювати з медичною командою для того, щоб родини отримували координовані послуги
 5. негайно повідомити IBLCE, якщо вона/він визнається винним у будь-якому злочині за кримінальним кодексом країни чи юрисдикції, в якій працює IBCLC, або якщо переслідується за іншою професією;
 6. негайно повідомляти IBLCE про будь-якого IBCLC, який в практиці виходить поза рамки Сфери практики IBLCE для IBCLC та/або якщо практика цього IBCLC не відповідає Кодексу професійної поведінки IBLCE для IBCLC або Клінічним компетенціям IBLCE для практики IBCLC

7. Де можна набувати навички

Є різні варіанти, де можна набути професійні навички, включаючи лікарні, підрозділи громадського здоров’я, громадські установи та приватні заклади

Це неофіційний переклад документу Clinical Competencies for the Practice of International Board Certified Lactation Consultants (IBCLCs). Тільки для ознайомлення!