Неофіційний переклад документу Clinical Competencies for the Practice of International Board Certified Lactation Consultants (IBCLCs). Тільки для ознайомлення!

Джерело: https://iblce.org/wp-content/uploads/2017/05/clinical-competencies.pdf на сторінці  https://iblce.org/resources/professional-standards/

Міжнародно сертифіковані консультанти з лактації (IBCLC) мають спеціалізовані знання та клінічну експертизу в сфері підтримки грудного вигодовування та лактації у людини і сертифікуються Міжнародною комісією експертів з консультування з питань грудного вигодовування (IBLCE).

Клінічні Компетенції охоплюють обов’язки/заходи, що є частиною практики IBCLC. Метою цих Клінічних Компетенцій є інформування громадськості про сферу, в якій IBCLC можуть забезпечити безпечну, компетентну та доказову допомогу. Клінічні компетенції мають застосовуватися в будь-якій країні або місці, де практикують IBCLC. Передбачається, що IBCLC будуть практикувати у межах їх підготовки, досвіду, культури та місця роботи.

 1. IBCLC зобов’язані підтримувати стандарти професії і мають:

 • поводити себе професійно, практикуючи в рамках, визначених Кодексом професійної поведінки IBLCE для IBCLC, сферою IBLCE практики для IBCLC та клінічними компетенціями IBLCE для практики IBCLC
 • критично оцінювати та впроваджувати доказову інформацію в практику в межах законодавства того оточення, де вони працюють
 • постійно вчитися для підвищення кваліфікації та підтримувати сертифікацію IBCLC
 1. IBCLC зобов’язані захищати, просувати та підтримувати грудне вигодовування і мають:

 • навчати, використовуючи доказову інформацію. Використовувати для цього різні засоби, включаючи створення інформаційних бюлетенів для клієнтів, консультування, розробку навчальних програм та мультимедійних кампаній щодо грудного вигодовування та лактації  для жінок, сімей, медичних працівників та громадськості.
 • брати участь у розробці політик, які захищають, просувають та підтримують грудне вигодовування або годування грудним молоком у всіх ситуаціях, включаючи надзвичайні, на глобальному, національному та місцевому рівнях.
 • захищати жінок, що годують груддю, дітей та родини у всіх ситуаціях, та просувати грудне вигодовування як норму для вигодовування дитини на світовому рівні
 • підтримувати практики, яка сприяють грудному вигодовуванню та запобігати використанню практик, які йому шкодять.
 • IBCLC будуть:
  • сприяти принципам Ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини»
  • відповідально вибирати методи альтернативного годування, коли неможливо уникнути догодовування, та розробляти стратегії підтримки грудного вигодовування [в цих ситуаціях] для досягнення мети матері щодо годування її дитини
  • підтримувати і просувати принципи Глобальної стратегії Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я з годування дітей раннього віку
 1. IBCLC зобов’язані надавати компетентні послуги для матерів та родин та проводити комплексну оцінку матері, дитини та годування, в тому, що стосується лактації, а саме:

Складання історії та навички оцінки
 • отримати дозвіл матері на те, щоб надати їй та її дитині допомогу
 • з’ясувати цілі матері щодо грудного вигодовування
 • використовувати відповідні навички та методи консультування
 • поважати расу, віру, релігію, сексуальну орієнтацію, вік та національне походження матері
 • скласти історію грудного вигодовування
 • визначити події, що відбувалися під час вагітності та пологів, які могли негативно вплинути на грудне вигодовування
 • оцінювати стан грудей, щоб визначити, чи їх стан відповідає їх адекватному функціонуванню/ лактації
 • оцінювати фізичні, психічні та психологічні стани матері
 • оцінювати соціальну підтримку та можливі складності
Навички допомоги діаді на грудному вигодовуванні
 • просувати тривалий безперервний контакт шкіра до шкіри новонародженого та матері
 • навчати матерів та родини бачити сигнали готовності дитини до годування та розуміти поведінкові стани дитини
 • оцінювати оральну анатомію дитини, її нормальні неврологічні реакції та рефлекси
 • допомагати матері та дитині знаходити зручні позиції для годування
 • оцінювати правильність прикладання
 • оцінювати ефективність смоктання дитини
 • оцінювати , чи достатньо молока отримує дитина
 • оцінювати нормальність поведінки малюка та етапи розвитку дитини
 • надавати рекомендації щодо того, коли потрібно і як саме стимулювати сонну дитину до годування
 • надавати доказову інформацію, щоб допомогти матері приймати інформовані рішення щодо грудного вигодовування
 • надавати матерям та їх родинам інформацію щодо використання пустушок/дурників, включаючи можливі ризики для лактації
 • забезпечити відповідне до ситуації інформування матері та її родини щодо важливості виключно грудного вигодовування для здоров’я матері та дитини та ризику використання замінників грудного молока (штучних сумішей)
 • навчати та демонструвати матері, як зціджувати молоко руками
 • інформувати щодо стратегій профілактики та лікування болісних пошкоджених сосків
 • інформувати щодо стратегій профілактики та усунення нагрубання, заблокованих протоків та маститу
 • інформувати щодо стратегій для зменшення ризику синдрому раптової дитячої смертності (СРДС)
 • надавати інформацію щодо методів планування родини, включаючи Метод лактаційної аменореї (МЛА) та вплив цих методів на лактацію
 • допомагати та підтримувати мати та родину у виборі стратегій щодо того, як справлятися у випадку перинатальних розладів психіки (пренатальна депресія, «дитячий блюз», післяпологова депресія, тривожність та психоз) та допомагати з отриманням доступу до ресурсів громади з цього питання
 • надавати інформацію щодо того, як знайомити дитину з продуктами з сімейного столу
 • надавати, коли це доречно, інформацію щодо закінчення грудного вигодовування, включаючи догляд за грудьми матері, безпечне приготування та використання замінників грудного молока відповідно до Рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я щодо безпечного приготування, зберігання та використання сухої молочної суміші
 • вміти вираховувати харчові потреби дитини у калоріях/кДж та об’ємі молока, оцінювати кількість молока у матері та за потреби надавати інформацію щодо збільшення або зменшення кількості молока
 • оцінювати розвиток дитини на грудному вигодовуванні за допомогою графіків розвитку дитини ВООЗ
 • інформувати мати щодо нормальної поведінки дитини, сигналів готовності дитини до годування та нормальної частоти та ритмів годування дитини
Загальні навички вирішення проблем
 • оцінювати потенційні або існуючі складності та чинники, які можуть вплинути на досягнення матір’ю цілей щодо годування груддю
 • допомагати матері зі створенням, впровадженням та оцінкою адекватного, прийнятного та досяжного плану налагоджування грудного вигодовування, з використанням всіх наявних ресурсів, та підтримувати її в цьому
 • підтримувати грудне вигодовування у випадку медично нестійкої та хворої дитини
 • оцінювати унікальність кожної діади (пари мати-дитина) на грудному вигодовуванні і ситуації, і як це впливає на грудне вигодовування
 • надавати попереджувальну інформацію щодо зменшення потенційних ризиків для матері, що годує груддю, або її дитини
 • оцінювати та надавати стратегії початку та продовження грудного вигодовування у складних ситуаціях
Використання методів та пристосувань
 • критично оцінювати показання/протипоказання та особливості використання методів, приладів та пристроїв, що можуть допомагати або шкодити грудному вигодовуванню, в тому числі альтернативних способів годування
 • оцінювати, критикувати та демонструвати використання методів та пристроїв для підтримки грудного вигодовування. Розуміти, що деякі пристрої можуть продаватися і рекламуватися як корисні, хоча на те немає доказів, і насправді вони навіть можуть бути шкідливими для грудного вигодовування
 • критично оцінювати, які методи та пристрої і в яких ситуаціях можна застосувати для забезпечення початку та/ або підтримки грудного вигодовування
 • надавати матері доказову інформацію щодо використання методів та пристроїв
Розробка, впровадження та оцінка індивідуального плану щодо годування під час консультації з матір’ю
 • використовувати принципи навчання дорослих
 • підбирати відповідні навчальні посібники
 • надавати інформацію про ресурси громади щодо підтримки грудного вигодовування
 • надавати доказову інформацію, щодо вживання матір’ю, що годує, ліків (тих, що продаються по рецептах та без), алкоголю, тютюну та наркотиків, включаючи інформацію про потенційний вплив на продукцію молока та безпеку дитини.
 • надавати доказову інформацію, що стосується використання методів альтернативної медицини під час лактації та їх впливу на продукцію молока та вплив на дитину
 • інтегровано розглядати культурні, психосоціальні та нутритивні аспекти, пов’язані з грудним вигодовуванням
 • надавати матерям підтримку та заохочення, щоб вони могли успішно виконувати свої плани щодо годування груддю
 • використовувати ефективні навички консультування та спілкування під час взаємодії з клієнтами та постачальниками медичних послуг;
 • використовувати принципи сімейно-орієнтованої допомоги, зберігаючи засновані на співпраці, підтримуючі відносини з клієнтами
 • підтримувати матір приймати рішення, що базуються на доказовій інформації, щодо її дитини та себе
 • здійснювати навчання та надавати інформацію у легко доступній для матері формі
 • оцінювати, наскільки мати зрозуміла та засвоїла надані інформацію та навички
 1. IBCLC зобов’язані правдиво і повно надавати інформацію лікарю матері та/або дитини та системі охорони здоров’я, та:

 • отримувати згоду матері на отримання та, якщо потрібно або вимагається місцевим законодавством, розголошення інформації
 • робити за необхідності письмові оцінки
 • документувати всі контакти з клієнтами, оцінки, плани годування, рекомендації та оцінки догляду
 • зберігати записи на протязі періоду часу, визначеного місцевим законодавством
 1. IBCLC мають обов’язок зберігати приватність клієнтів і повинні:

 • поважати приватне життя, гідність та конфіденційність матерів та родин, крім випадків, коли повідомлення про небезпеку для матері чи дитини спеціально вимагається за законом
 1. IBCLC зобов’язаний діяти з обґрунтованою старанністю та має:

 • допомагати сім’ям приймати рішення щодо годування своїх дітей шляхом надання доказової інформації, вільної від будь-яких конфліктів інтересів
 • надавати послуги супроводу за потребою та запитом
 • скеровувати до інших медичних працівників та ресурсів підтримки у громаді вчасно та у відповідності до терміновості ситуації
 • співпрацювати з медичною командою для того, щоб родини отримували координовані послуги
 • негайно повідомити IBLCE, якщо вона/він визнається винним у будь-якому злочині за кримінальним кодексом країни чи юрисдикції, в якій працює IBCLC, або якщо переслідується за іншою професією;
 • негайно повідомляти IBLCE про будь-якого IBCLC, який в практиці виходить поза рамки Сфери практики IBLCE для IBCLC та/або якщо практика цього IBCLC не відповідає Кодексу професійної поведінки IBLCE для IBCLC або Клінічним компетенціям IBLCE для практики IBCLC

Де можна набувати навички

Є різні варіанти, де можна набути професійні навички, включаючи лікарні, підрозділи громадського здоров’я, громадські установи та приватні заклади

 

Це неофіційний переклад документу Clinical Competencies for the Practice of International Board Certified Lactation Consultants (IBCLCs). Тільки для ознайомлення!

Джерело: https://iblce.org/wp-content/uploads/2017/05/clinical-competencies.pdf на сторінці  https://iblce.org/resources/professional-standards/